Kontakt
Gabinet
Social media

Anna Słaboń

Jestem psychologiem. W Jungian – Centrum Psychoterapii i Myśli Jungowskiej prowadzę psychoterapię dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, psychoterapię nastolatków i osób dorosłych równolegle ze wspieraniem rodziców doświadczających trudności w relacjach ze swoimi dziećmi. Regularnie superwizuję swoją pracę.

Moje wykształcenie

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ukończyłam dwuletni kurs psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej (PTPA). Aktualnie uczestniczę w zaawansowanym szkoleniu II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologii Jungowskiej (PTPJ), którego jestem członkinią i rekomendowaną terapeutką.

Zostałam zaakceptowana jako kandydatka (router) w międzynarodowym szkoleniu analitycznym International Association for Analytical Psychology (IAAP), w którym przygotowuję się do uzyskania kompetencji i tytułu analityczki jungowskiej.

Ponadto

Ukończyłam szkolenie dla trenerów FAMILYLAB certyfikowane przez Familylab Association oraz Familylab Polska oraz Szkołę Trenerów BAZA – Rocznego Kursu Podstawowych Umiejętności Pracy Metodą Treningu Grupowego.

Ukończyłam liczne kursy i staże z zakresu twórczej pracy z dziećmi (m.in. w Ośrodku Twórczej Edukacji KANGUR w Krakowie) oraz specjalistyczne kursy z zakresu pracy z trudnymi emocjami i zachowaniami (takimi jak złość i agresja): Kurs Praktyk Zastępowania Agresji ART oraz Certyfikowany Kurs Trenerski Treningu Zastępowania Agresji ART. 


Moje doświadczenie zawodowe

Od 2008 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą. Realizowałam m.in. Trening Umiejętności Prospołecznych Małego Dziecka, autorstwa E. McGinnis i A. Goldsteina dla dzieci w wieku przedszkolnym, Treningi Twórczego Myślenia oraz Treningi Efektywnej Nauki dla dzieci i młodzieży, Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Od 2011 współpracowałam z wieloma instytucjami edukacyjnymi systemowymi i pozarządowymi. Organizowałam i współprowadziłam wraz z Instytutem Amity z Warszawy kursy trenerskie z zakresu Treningu Zastępowania Agresji ART dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz prowadziłam szkolenia z zakresu komunikacji i budowania relacji z dziećmi dla nauczycieli, psychologów i pedagogów.

Od 2013 roku w ramach prywatnej praktyki pracuję terapeutycznie z  dziećmi, nastolatkami i ich rodzinami, a także indywidualnie z osobami dorosłymi.

Kamila Rainko

Pracuję w nurcie psychologii analitycznej. W psychoterapię włączam również elementy psychologii archetypowej.

W Jungian Centrum Psychoterapii i Myśli Jungowskiej pracuję indywidualnie z dorosłymi. Pomagam osobom, które cierpią z powodu takich dolegliwości i stanów jak: stany lękowe,silny niepokój, stany depresyjne, uczucie pustki, depresja, niska samoocena, trudności w kontaktach z otoczeniem, stres związany z wykluczeniem społecznym i byciem osobą nienormatywną, zaburzenia nastroju, stres po rozstaniu, problemy w relacjach, gwałtowne emocje, kryzys, wypalenie zawodowe, objawy nerwicowe, objawy psychosomatyczne, brak energii, poczucie beznadziejności, bezsenność, znalezienie się na rozstajach dróg lub w martwym punkcie, brak chęci do działania. 

W pracy z pacjentem dbam o atmosferę zrozumienia i akceptacji. Pracuję indywidualnie, w języku polskim i angielskim.

Moje wykształcenie

Ukończyłam Czteroletni Kurs Psychologii Analitycznej i Psychoterapii Jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej. Ukończyłam studia lekarskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z dyplomem lekarza.

Doświadczenie zawodowe

Prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną od 2017 roku. Jestem psychoterapeutką w nurcie psychologii analitycznej, zapoczątkowanym przez Carla Gustava Junga. Korzystam również z psychologii archetypowej Jamesa Hillmana. Podejścia te cechuje całościowe zrozumienie psychologii człowieka, praca z nieświadomością, snem i procesem twórczym. Pracuję pod superwizją z certyfikowanym superwizorem w nurcie psychologii analitycznej.

Karolina Bednarska

Jestem psychologiem, który rozumie wyzwania jakie niesie współczesna rzeczywistość. Zanim zdecydowałam się na podążanie za swoją pasją jaką jest towarzyszenie ludziom na drodze ich rozwoju, kilka lat z sukcesami pracowałam jako inżynier w międzynarodowej korporacji. To doświadczenie pozwala mi lepiej rozumieć wyzwania jakie niesie kariera w takich środowiskach. W Jungian Centrum pracuję online z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 12 roku życia. 

Jak pracuję?

W swojej praktyce łączę wypracowane analityczne podejście, integruje fakty i przelotne wspomnienia, obserwuje tendencje, z drugiej strony intuicyjnie w kontakcie z sercem podążam za osobistą historią osób z którymi współpracuje.

Jestem entuzjastką pracy opartej na doświadczeniu, towarzyszę osobą w przekraczaniu ich własnych ograniczeń oraz w odkrywaniu i rozwiązaniu wewnętrznych konfliktów. Wierzę, że to doświadczenie określa nas jako ludzi a kryzysy są etapem, który przybliża nas do prawdy o nas samych, tym samym do naszego indywidualnego potencjału. 

Doświadczenie zawodowe

Systematycznie poszerzam swoje narzędzia pracy, obecnie w nurcie Psychoterapii Metodą Procesu. Ukończyłam także liczne warsztaty pracy z ciałem m.in. kursy medytacji, pracy z oddechem oraz seksualnością. Zawodowo jestem również związana z Warszawskim Domem Dziecka.

Pracę zdalną łączę z podróżowaniem po świecie i doświadczaniem różnych kultur. Prywatnie sport i życie relacyjne są moją regularną formą spędzania wolnego czasu. Interesuje się tym co wpływa na tzw. poziom satysfakcji z życia. Eksploruje obszar relacji międzyludzkich, kontaktu z naturą, z ciałem, interesuje się tematyką mindfulness oraz sztuką jako sposobem wyrażania siebie.

 

GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA

  • Zaburzenia nastroju: rozdrażnienie, zachowania impulsywne, tendencje do zachowań ryzykownych; 
  • Zaburzenia odżywiania: bulimia, kompulsywne objadanie się;
  • Wypalenie zawodowe: perfekcjonizm, unikanie trudnych sytuacji;
  • Uzależnienia: od jedzenia, zakupów, mediów społecznościowych, pracy;
  • Zaburzenia seksualne: brak satysfakcji seksualnej, brak pożądania;
  • Niskie poczucie własnej wartości: nieśmiałość, poczucie winy, niepewność;
  • Trudności w relacjach międzyludzkich: wycofanie, nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie; 
  • Kryzys w związku: niesatysfakcjonujące życie seksualne, oddalenie się partnerów;
  • Fobie;
  • Stany lękowe.

Moshe Alon

Moshe Alon jest izraelskim superwizorem i analitykiem jungowskim, psychoterapeutą rodzinnym pracującym dziećmi, dorosłymi i rodzinami. W Jungian – Centrum Psychoterapii i Myśli Jungowskiej prowadzi superwizję zespołu terapeutów.

Jest byłym przewodniczącym New Israeli Jungian Association (NIJA) oraz byłym dyrektorem Educational Psychological Services of Tel Aviv-Jaffa. Pełnił to stanowisko w czasach kolejnych eskalacji konfliktu izraelsko – palestyńskiego, stając się w Izraelu wiodącym ekspertem w pracy z traumą zarówno z jednostkami jak i całymi społecznościami. Opublikował wiele anglojęzycznych artykułów dotyczących analitycznej pracy z dziećmi, łączących podejście analityczne z terapią rodzin, psychologią edukacyjną, zabawą oraz terapią poprzez sztukę.