Kontakt
Gabinet
Social media

Psychoterapia dla dorosłych

Psychika komunikuje się poprzez objawy.

Lęki, stany depresyjne, natrętne myśli, kompulsywne zachowania, objawy somatyczne, zaburzenia odżywiania, koszmary senne, powtarzające się wzorce relacji lub powracające w tej samej formie doświadczenia, są zakamuflowanym i z pozoru pozbawionym sensu komunikatem z nieznanych i nieuświadomionych aspektów nas samych.

Co więcej, nieświadome aspekty naszej psychiki zanurzone są w kulturowym bogactwie świata – pozwalają siebie doświadczać poprzez obrazy, opowieści, muzykę, sny, ale także kulturowe kompleksy i traumy.

Jesteśmy tu po to, by współtworzyć przestrzeń, w której sprzeczne tendencje psychiki będą mogły zostać rozpoznane, oswojone i w nowy sposób wyrażone. Skupimy się również na różnorodnej, złożonej i niejasnej materii snów. Zrobimy miejsce na to, by perspektywa archetypów, zbiorowej świadomości i nieświadomości mogły wzbogacać i nadawać kierunek pojawiającym się ścieżkom psychicznej przemiany.

Pomoc psychologiczna dla dorosłych

W Jungian Centrum zajmujemy się zarówno pomocą psychologiczną jak i psychoterapią długoterminową osób dorosłych. Pomoc psychologiczna, w najogólniejszym rozumieniu zawiera w sobie wszystkie pozostałe formy pomocy – konsultacje psychologiczne, diagnozę psychologiczną, interwencję kryzysową, psychoterapię. Pomoc psychologiczna stanowi formę kontaktu wybieraną “na pierwszy ogień”. Może być najbardziej adekwatna w sytuacjach, gdy dzieje się coś intensywnego w naszym życiu, czego nie rozumiemy lub co nas przerasta. W warunkach wymagających szybkiego działania i podejmowania decyzji – konsultacja psychologiczna jest najbardziej adekwatną formą. Podjęcie decyzji o psychoterapii nie zawsze będzie jej konsekwencją. Czasem okazać się może, że w zaistniałych okolicznościach warto sięgnąć po dalszą diagnostykę u innego specjalisty i dopiero z uzupełnionymi informacjami podjąć dalsze psychoterapeutyczne działania lub jeżeli nie ma takiej potrzeby – na danym etapie zakończyć wspólną pracę.
Pomoc psychologiczna może służyć doraźnemu wsparciu, które wraz z ustąpieniem stresogennych czynników, naturalnie się zakończy. Warto byś pamiętał/a, że zawsze masz wybór.

Psychoterapia Gliwice – pierwsza wizyta w naszym gabinecie

Każdy psychoterapeuta pracuje inaczej. Wpływa na to kilka czynników – poprzez nurt psychoterapii, w którym kontynuuje lub ukończył szkolenie, po kwestie bardzo indywidualne – takie jak osobowość terapeuty i jego unikalny styl pracy. Biorąc pod uwagę powyższe różnice, warto jednak wspomnieć o wspólnych cechach łączących różne podejścia.
Każda pierwsza wizyta w naszych centrum psychoterapii w Gliwicach poprzedzona jest kontaktem telefonicznym lub mailowym. Wstępna rozmowa pozwoli nam ustalić z jakimi Twoimi potrzebami mamy do czynienia i w jak najlepszy sposób możemy w naszym Centrum na nie odpowiedzieć.
Tak, pierwsze wizyty bywają stresujące. Przede wszystkim dlatego, że z Twojej strony może by więcej pytań niż odpowiedzi. Nie znasz jeszcze osoby po drugiej stronie, nie wiesz jak będziesz się czuć i czy to, czego doświadczysz będzie Tobie odpowiadać. Uczucie niepewności, niepokoju, skrępowania lub zawstydzenia są w tych okolicznościach całkowicie zrozumiałe i na miejscu.
Pierwsze wizyty w naszym gabinecie służą przede wszystkim oswojeniu nowej sytuacji. Celem rozmowy jest nie tylko omówienie tego, co sprowadza Cię do nas. Jest nim także upewnienie się, że miejsce i osoba, do której trafiłeś/łaś jest tą, z którą chcesz nawiązać współpracę. Czas wzajemnego poznania, oswajania i podejmowania decyzji o psychoterapii to czas konsultacji. Zajmuje z reguły kilka pierwszych sesji, po których wspólnie z terapeutą/tką podejmiecie decyzję o kontynuowaniu spotkań. Ważne, byś na etapie podejmowania decyzji wiedział/a: jaki jest termin Twoich spotkań, z jaką częstotliwością będziecie się widzieć, jak rozwiązywane są kwestie nieobecności, przesuwania i odwoływania sesji, jak rozwiązywane są kwestie urlopów i wakacji. Są to kwestie podstawowe. Omówienie celu terapii może się również pojawić w Waszych rozmowach, ale też nie musi. Bardzo prawdopodobne jest, że na jego wyłonienie się, trzeba będzie poczekać. Podsumowując – owocem pierwszych kilku spotkań będzie ustalenie struktury i rytmu wspólnej pracy. Są one niezbędne byś w poczuciu bezpieczeństwa mogła/mógł zająć się tym, co Cię do nas sprowadza. Zapraszamy.

Psycholog dla dorosłych Gliwice – centrum dobrej zmiany

W powszechnej świadomości zmiana jest czymś pożądanym, dostępnym i kontrolowalnym. Przekonanie, że mamy wpływ na swoje życie, myśli, działania, reakcje jest w naszej kulturze dość popularny i oczywisty. Utwierdza nas w nim dodatkowo, niemalże nieograniczony dostęp do każdej ilości informacji, warsztatów, szkoleń, rozwiązań, kursów, narzędzi. Można by rzec, że rozwiązania naszych problemów leżą na ulicy. Z pewnością – na tej wirtualnej.
Psychologia C.G.Junga podchodzi do tematu zmiany w zupełnie inny sposób. Traktuje zmianę jako wynik głębokiego rozwoju i poszerzania świadomości poprzez kontakt z nieświadomością, a także z szeroko pojętą kulturą i sztuką, która, poza walorami estetycznymi i artystycznymi stanowi symboliczny wyraz treści nieświadomych.
Jak pisał sam Jung:

“Największe i najcięższej wagi problemy są w gruncie rzeczy nie do rozwiązania; takie też muszą być, (...). Problemy mogą nie zostać nigdy rozwiązane, lecz można z nich wyrosnąć. Wyrośnięcie z osobistych problemów jednostki, o których mowa, okazuje się poziomem wzrostu świadomości. W pole widzenia wkraczają inne sprawy, ważniejsze zainteresowania i przez rozszerzenie horyzontów nierozwiązany problem traci na swoim wcześniej szczególnie palącym znaczeniu. On nie zostaje sam w sobie rozwiązany, lecz zaczyna blaknąć w porównaniu z nowym, silniej wytyczonym kierunkiem życia. To co na głębszym poziomie wcześniej stawało się powodem do wywoływania konfliktów i panicznego ataku w afekcie, teraz z pozycji wyższego poziomu świadomości przypominać może oglądaną z wierzchołka wysokiej góry burzę w dolinie. Dzięki temu nawałnica traci swoją rzeczywistość i nie jest się więcej w jej epicentrum, lecz góruje nad nią”.

                                                                                                                               Jacobi.J, Psychologia C.G.Junga, s.178

Praca z osobami dorosłymi, z uwagi na problematykę pojawiającą się w tym okresie życia, wymaga od psychoterapeuty ogromnej dojrzałości i doświadczenia, szerokich horyzontów a także przestrzeni, umożliwiającej pacjentowi spotkanie się w własnej psychice z tym, co – zwłaszcza w drugiej połowie życia – wymaga rozpoznania i zintegrowania.

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

“Indywidualność” terapii kończy się właściwie na tym, że na każdym spotkaniu ze swoim terapeutą jesteś Ty sam/ sama. Czasami spotkać się można z przekonaniem, że podczas sesji psychoterapii indywidualnej dla dorosłych skupiamy się wyłącznie na sobie i swoich problemach. I tak, i nie. Jako istoty społeczne, jesteśmy zanurzeni w relacjach. Będąc młodymi dorosłymi, rozpoczynającymi samodzielne życie – podczas sesji psychoterapii indywidualnej koncentrować się będziemy na relacjach rodzinnych i rówieśniczych, być może także romantycznych. Nadal będziemy poszukiwać własnej tożsamości i miejsca w świecie. Na późniejszych etapach życia, wraz ze zmianami wynikającymi z życiowego i zawodowego rozwoju, będziemy krążyć wokół relacji w pracy lub relacji partnerskich/ małżeńskich, być może także rodzicielskich. Skupienie się na własnej perspektywie rozumienia i przeżywania rzeczywistości daje możliwość brania za nią odpowiedzialności w najróżniejszych kontekstach. I w tym sensie jest to indywidualne. Problemy w związku mogą znaleźć wsparcie w formie terapii par, nie zapominajmy jednak, że równoległa indywidualna praca z własną postawą i przekonaniami, sposobem komunikacji i słyszenia naszego partnera, może również przynieść wiele zmian i nowych jakości do naszego związku. W naszym Centrum psychoterapia indywidualna dla dorosłych może przyjmować formę towarzyszenia równolegle prowadzonej psychoterapii rodzinnej (i odwrotnie). W wielu sytuacjach te formy pracy wzajemnie się wspierają – praca indywidualna nie wyklucza pracy nad relacją, praca w rodzinnym gronie, daje możliwość głębszego poznania mechanizmów obecnych w tzw. “rodzinnym tańcu” i odkrycia kolejnych obszarów (własnych kroków w rodzinnym tańcu), którymi chcielibyśmy się poprzyglądać w bardziej kameralnych, indywidualnych, warunkach.

Psychoterapia dla osób dorosłych

Dorosłość, jak każdy poprzedni etap życia – podlega uniwersalnym wzorcom rozwoju.Tym co prawdopodobnie wyróżnia dorosłość spośród innych etapów, jest zintensyfikowane doświadczanie ambiwalencji, presji, nieustającej odpowiedzialności i braku przestrzeni. Co więcej, wkraczanie w drugą połowę życia nieubłaganie wiąże się z oglądaniem się za siebie, przeżywaniem życia “wstecz”, opłakiwaniem tego, co utracone i w pewnym sensie nie do powtórzenia. Jednocześnie, żaden inny etap nie niesie ze sobą takiego potencjału do rozwoju i wewnętrznej transformacji. To właśnie dorosłość – przełom połowy życia – stanowiły centrum zainteresowań Carla Gustava Junga.
Kryzys drugiej połowy życia jest momentem, w którym nieświadomość najprawdopodobniej najbardziej dotkliwie daje o sobie znać. Czy nam się to podoba, czy nie – następuje przebiegunowanie wartości kierujących naszym życiem. Podążanie za tym procesem, mierzenie się z jego wyzwaniami, może zaowocować rozwojem pełni naszego człowieczeństwa – jungowską indywiduacją. Brak umiejętności i możliwości symbolicznego rozumienia i wyrażania treści nieświadomych, może doprowadzić do odtwarzania wcześniejszych form rozwoju psychicznego w sposób dosłowny. Tym bardziej, że ilość pułapek czyhających po drodze i zakres możliwości by uśpić udręczoną psyche w dorosłości osiąga swoje maksimum. W Jungian Centrum skupiamy się na tym, by psychoterapia dla osób dorosłych mogła pomóc przejść pacjentom możliwie najbezpieczniej przez ten etap życia. Zapraszamy.