Kontakt
Gabinet
Social media

Psychoterapia dla nastolatków

Wiemy, że Twoje dzieciństwo częściowo się skończyło a dorosłość w pełni nie nadeszła – to bardzo trudny czas. Zdajemy sobie sprawę, że możesz teraz wzmożony sposób odczuwać samego/mą siebie przy jednoczesnym dotkliwym przeżywaniu wewnętrznych stanów:

  • którym towarzyszy niepokój, doświadczanie zmian i trudność w określeniu czym one są,
  • przytłoczenia, braku poczucia wpływu na swoje życie i relacje rodzinne,
  • chaosu, poczucia osamotnienia i wewnętrznej izolacji,
  • poszukiwania własnej tożsamości płciowej i seksualnej,
  • na które wpływ mają coraz bardziej skomplikowane i pełne subtelności relacje z innymi.

Na ten złożony i intensywny proces nakłada się Twój obowiązek szkolny, często nadmierne obciążenie nauką, trudności w skupieniu i zapamiętywaniu informacji i lęk o własną przyszłość. Nic dziwnego, że możesz czuć się niespokojna/y, zdołowana/y, przytłoczona/y.

Jakiego wsparcia potrzebujesz?

Jesteśmy tu po to, byś mogła/mógł lepiej zrozumieć co się z Tobą dzieje. Wspólnie poszukamy sensu w tym, co Cię spotyka i co przeżywasz – chcemy, byś poprzez oswojenie tego co nieznane i nienazwane, mógł doświadczyć ulgi, nadziei i większego spokoju.

„(…) już sama rola rodzica stanowi cel dla negatywnych projekcji. Są one konieczne do tego, aby dziecko mogło wyrazić swoje poczucie bycia zaniedbanym i porzuconym. Jest to z kolei niezbędne, aby zaszedł proces jego wzrostu ku niezależności.„

                                                                                                                                                                           Erel Shalit